• بچه های باران در مشهد مقدس گل کاشتند واین 19 نفر بچههای معلول جسمی حرکتی در اقدامی بینظیر ودر یک نیمروز توانستند قله هزار پله رودخان را بدون کمک فتح کنند. وحکم رکوردداری دریافت کردند.
  • ای كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه به يكديگر قرض الحسنه داديد تا زمان معيّن پس آنرا  بنویسید.
  • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است

هادی مقدری

هادی مقدری

سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ 0 نظر 848 بازدید

درتاریخ 26/7/1401 اقایان رضایی مدیر موسسه ثبت رکوردهای ملی واقای مقدری رکورددار طناب زنی به دعوت شبکه اموزش سیما درتهران دعوت ودر برنامه زنده حضور یافتند.ابتدا اقای مقدری درحالی که نحوه وچگونگی طناب زنی استاندارد راتوضیح میدادخود را نیز معرفی نمود ودر باره اهدافش صحبت کرد.سپس اقای رضایی پیرامون شکل گیری ثبت رکوردهای ملی زمان وتاریخ ان صحبت کرد.ودرادامه ضمت تایید رکوردهای هادی مقدری فرموددر ابانماه قررار است وی رکورد جهان را جابجا کند.ومطالبی را درباره رکورددارهایی که درنوبت ثبت هستند ونیاز به حمایت مالی دارند رامطرح کرد.واز مسولن بابل خواست باحمایت خود از ورزشکاران ورکوردداران به انها کمک کنند تا دیده شوند وبه ارزئهایشان نیز برسند چون هم کاری خدا پسندانه است وهم به ورزش کشورورکوردهای ملی کمک میکنندودر انتها برای انها ارزوی موفقیت نمود.


 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر
 
رکورد طناب زنی
رکوردهای بابل
هادی مقدری
موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران
رکورد ورزشی
رکورد
رکورد ملی